Investoz

OMXS30 - en björnmarknad ligger och lurar

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
457 visningar
10
En närmast galen uppgång sedan mars 2020, har tagit OMXS30(och övriga världsindex) till all time high nivåer i princip varje månad detta år, bortsett från maj månad, som även historiskt är svagare än övriga månader.

Enorma belopp har pumpats in som statligt stöd under pandemin, ihop med att råvarubrist runt om i världen har skapat kaos på marknaden. En otrolig obalans i tillgång och efterfrågan har drivit upp priserna som direkt följd. Samtidigt har oljan tuggat på i takt med att produktionen runt om i världen tog fart på nytt. Detta har givetvis ett slutdatum, i takt med att oljan blir dyrare så blir även industrin runt om i världen mindre gynnsam, vilket i sin tur kommer påverka tillväxten.

Blir oljan så dyr att den når 90 $ fatet, så är det stor sannolikhet för en snabb nedkylning av världsekonomin. Jag tror att den redan har slagit i taket med sina 77 $/fat och är ner -7,37% för augusti månad. Jag tror att perioden augusti - oktober, kommer att präglas av en kraftigare korrigering(-43%) i oljepriset. Det kommer i sin tur även att påverka de stora världsindex.


Augusti månad är den svagast presterande månaden för OMXS30, tätt följt av mars månad. Till vänster i grafen visas den genomsnittliga upp /nedgången ihop med den högsta upp /nedgången noterat för perioden 2010-2021. Till höger ser vi samma sak , men för hela indexperioden, 1996-2021.
Genomsnittet för både upp /nedgången, ligger väldigt nära varandra, +2,25% för de senaste 11 åren och +2,44% för hela perioden. Den genomsnittliga nedgången ligger mellan -3,76% för de senaste 11 åren och -4,84% för hela perioden.

Även om september - november har varit starka de senaste 11 åren, med stor sannolikhet för uppgång, så tror jag att oljepriset kommer att falla, vilket kommer att dra med OMXS30 och övriga index.

Värt att notera är att barometerindikator för konjunkturen är på rekordhöga 122,4! Tidigare toppar har legat på 115-116 innan en kraftigare korrigering ägt rum.

Skulderna har aldrig varit högre än vad de är och arbetslösheten har stadigt växt sedan december 2019, och befinner sig just nu på rekordhöga 10,3% och är i en stark stigande trend. Kortsiktigt kommer det att påverka negativt både löner och löneutveckling, men framförallt så kommer arbetslösheten att eldas på ytterligare i takt med att priserna ökar, vilket kommer att ge minskad konsumtion som resultat. Hur stor kommer nästa lågkonjunktur att vara och hur länge kommer den att pågå?

Jag väntar med skräckblandad spänning efter oktober när rapportsäsongen drar igång. Jag tror definitivt på en volatil månad, där högst noterade nedgången under oktober är historiskt sett -16,86% och högst noterade uppgången +14,74%.

Frågan jag ställer mig är, hur länge detta finansiella doping kan pågå, gång efter gång efter gång, innan även denna bubbla spricker?

====================================================
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
====================================================

Kommentarer

Snyggt, som vanligt. Blir snart att ligga kort ett tag!
100 coins
+1 Svara
@RealMaddeee tack, snälla ord, som vanligt. Jag skulle bli väldigt förvånad om inte OMXS30 bubblan spricker i närtid…
+1 Svara
RealMaddeee Investoz
@Investoz, Japp! Pengar i bearmarket går det med tur som :)
+1 Svara
Grym analys Investoz! Keep it up! /Micael, TradingView
+1 Svara
snyggt gjort! OMX prickar du in ganska bra, däremot är jag inte lika pessimistisk till UKOIL. Åtminstone på månadsbasis tycker jag den ser köpvärd ut i dessa trakter. Många valar som köpte i området 68.63-69 i juli-månad. Även storköpare i maj-månad kring samma prisnivåer.
+1 Svara
Investoz Dalarud
@Dalarud, @mtibbelin, @sicktor, Tack för era fina ord! @Dalarud, Det visste jag inte, vet man vem/vilka som ligger bakom dessa köp? Faktum är att världsekonomin avmattas i takt med att oljan stiger i värde.
Svara
Dalarud Investoz
@Investoz, tyvärr kan jag inte svara på vilka det är utan kollar rent tekniskt på var stor efterfrågan identifierat i prisutvecklingen.
Svara
Snygg analys!

Funderar lite på hur du kan koppla hela index till olje priset?
Jag förstår konceptet av att vissa industrier kan vara kopplade till oljepriset, men hur stor del kan det motsvara?
Svara
Investoz sicktor
@sicktor, Ja, det enkla och korta svaret här är(annars riskerar det att bli väldigt långt): Hela världsekonomin är byggt på fossila bränslen (Olja & kol). Oljan utgjorde 31 procent av den totala tillförseln i världen 2020. Kolberoendet är dock störst. Kina konsumerar idag nästan lika mycket kol som resten av världen tillsammans. Förbränning av kol är den metod som används mest och står för 38 procent av all elproduktion.
Svara