Investoz

OMXS30 mot 2 000 kr

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Mot alla odds oavsett vad Trump har sagt och inte sagt, gjort och inte gjort, som bara har skapat politisk kaos så har börserna runt om i världen fortsatt öka utan att ta hänsyn om det pågående cirkusen. Och det ser ut att fortsätta ett tag till...

Om man studerar Gann riktigt noga så upptäcker man följande:

Vi har en y skala som visar kursen och en x skala som visar tiden. Y har 5 kursperioder och X har 5 tidsperioder.
Om man tittar historisk på kursens gång så upptäcker man att toppen inträffar i den 4:e rutan både på X och Y skalan.
Mäter man från den senaste lägsta punkten och fram till senaste högsta punkten så börjar kursen alltid ovanför 45° linjen (röd). Den tappar oftast momentum till slut och hamnar i intervallet mellan 45° linjen och 27° linjen där den också befinner sig det mesta av tiden, tills den 4:e XY rutan är nådd. Vanligtvis agerar 27° linjen som en stödlinje, men vid kraftiga börsfall så som 2001 och 2008 så bryts 27° linjen och kursen faller ända ner till 7° linjen där en ny uppgång sakta tar fart. En ny XY period börjar.

Var är vi idag? Vi har påbörjat en ny XY period och ser ut att vandra mot 2 000 kr nivån oavsett hur det politiska och monetära läget ser ut just nu. Det är så mycket fundamentalt som talar emot att vi kommer att nå 2 000 kr nivån, men tekniskt sett så är det inte helt osannolikt att detta inträffar. Jag kanske har fel , det får tiden utvisa.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.