NASDAQ:OMXS30   OMX STOCKHOLM 30 INDEX
OMXS30 på gång uppåt? Ser ut som Dax håller på att ta ut sitt motstånd och även att OMXS tar ut sitt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.