tror på att botten är inte satt, enligt cykel analys och därför tror jag nånstans mitt i mars kommer vi bottnar, kom ihog 16 mars fed meeting
Kommentera: eller juni

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.