Metrofinans

Stockholm OMX historia

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
En teori jag har om hur historian upprepar sig . Ser man historiskt sidan 90 talet fram till idag så brukar en björnmarknad hålla sig i ca 1 år sen har vi en bullmarket i ca 3-5 år. Jag tror att marknaden kommer fortsätta tuffa på sig så länge vi har corona och osäkerheter. 'Minst 2 år till

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.