NASDAQ:OMXS30   OMX STOCKHOLM 30 INDEX
OMXS30 i klättrar tagen igen? 1671 med rekyler däremellan?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.