OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
framförallt europeisk makro dålig. kräver fortsatta stimulanser från centralbanker.
massiva stimulanspaket att vänta. således finns ett ben kvar i denna uppgång.
/end
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.