juab

OMXS30 1h - bäddat för uppgång under dagen idag efter neg start?

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Jag gick igår in i en lång position för att göra en kortsiktig vinst om kursen går uppåt idag. Ser man till diagrammet 1h ligger vi efter gårdagen i en botten om man ska tro den upptrend som markeras av linjen längs de senaste bottnarna i diagrammet. Det ser ut som att dagens öppning kommer att bli negativ men jag hoppas och tror inte att vi kommer att gå under trendlinjen. Satsar på att behålla positionen under dagen såvida det inte utvecklar sig alltför negativt. Vad tror ni om utfallet?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.