Tobbe999

Gapfill på G i OMX?

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Låter bilden tala, tror vi ska ner och möjligt fylla gapet som är ca 4% ner. Bevaka gröna motstånds zonen, bryts den så kan det bli mer uppgång och då gäller ej denna analys mer .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.