Tobbe999

Dags för lite uppgång i OMX?

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Vi har letat oss ner till trendgolvet och verkar respektera stödzonen. Tror vi kommer börja leta oss upp till trendtaket igen för att sedan se om vi kan etablera oss i motståndszonen för sedan få en vidare uppgång, eller så orkar vi ej över och faller sedan ner igen. Rsi är även nere på över sålda nivåer där vi tidigare har vänt innan. Bevaka trenden och zonerna.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.