Henrik-PatternTrading

OMXS30, Konsoliderar mellan zoner

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Neutral

Så länge OMXS studsar mellan dessa zoner, där lila är från Vecko nivå, håller jag mig neutral.
Vi är fortfarande i en uppåtgående trend men med en obeslutsamhet den senaste tiden.

Vill se styrka åt endera håll innan jag styr om mitt tänk till lång eller kort igen .
Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic

Kommentarer