SUPERINVESTIL18

OMX - botten är inte nådd ännu

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Som vi vid flera tillfällen under dessa helganalyser sett så ger paraboliska uppgångar ganska snabba och kraftiga nedgångar efter. Vi har haft dessa paraboliska uppgångarna i OMX under 2020 och 2021. Nu kommer korrektionen nedåt.

Frågan landar alltså i om botten är nådd och det tror jag inte. Enligt vågteorier ska nedgången vara lite större än den vi sett. Därför ritar jag upp en primär target som jag kan tänka mig att vi vänder i. Å andra sidan finns inte särskilt starka stödområden där så då gäller det att vi bygger en ny botten. Risken är då att om vi inte vänder så kommer vi ner till Target 2 där det finns väldigt fina stödområden!

Primär target: närmare 1700 punkter, ev ner mot 1600