OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Orosmålnen är fortsatt många och media cirkulerar "domedags nyheter" för världens börser med jämna mellanrum.

Ser man rent tekniskt, ser det däremot bra ut just nu.
Vi ser ett Bat mönster formas med D punkt och PRZ i närområdet av en Supply zon - så det finns mycket som talar för åtminstone reaktioner från de nivåerna - söderut.
På vägen dit, drivs OMXS30 av något som kallas BAMM. En slags "självuppfyllande magnet" som drar priser och index upp mot tänkta D punkten.
Det är inte mönstret i sig ...som är magnet - det är Fibonacci nivåerna den representerar.

Jag lägger mig "Neutral" just nu på OMXS30, även om man kan handla BAMM reaktionen på vägen upp .

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.