sisyfos

Eliott wave OMX 2020 different count

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
A lot of the count I have seen asumes we are in the third vawe of teh fifth cycle.
I wonder if we are not still in the third cycle in wave 5.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.