OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Priset fick stängt sista gapet på 2275 och det är nu fritt fram för högre höjder. Med lågt RSI (2) tror jag det snart kommer en studs och då eventuellt även tar ut 2350. För att bekräfta detta scenario vill jag gärna se att priset återigen etablerar sig ovanför 2300 närmsta dagarna.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.