OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Priset är återigen nere och utmanar den viktiga zonen 2250. SMACD börjar komma ner mot -15 som är ett område där det ofta vänder om till köpsignal.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.