Tobbe999

OMX tankar (Närtid)

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Detta är min syn på omx kortsiktigt. Tror på fall efter all denna uppgång nu, Rsi är väldigt över köpt och har nu en stor fallhöjd. Finns fortfarande risk för mer uppgång. Isåfall bevaka om vi etablerar oss i grön zon och sedan bryter ovan, eller om vi bryter ner, för då är mina blåa stöd zoner aktuella. Bevaka och vänta in bekräftelse.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.