Linus3230

OMXS30 - 1% Uppsida

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Jag tror att vi ska upp och testa trendtaket återigen, vi har stöd ifrån både tidigare candles samt fibbonaci / mönstret tyder på uppsida.
Trade stängt: målet nått:
Och där fick vi vår target!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.