Linus3230

OMXS30 - 1% Uppsida

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Jag tror att vi ska upp och testa trendtaket återigen, vi har stöd ifrån både tidigare candles samt fibbonaci / mönstret tyder på uppsida.
Trade stängt: målet nått: Och där fick vi vår target!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.