OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Priset är nere och utmanar 2250-zonen. SMACD är stretchad på nedsidan och en möjlig positiv divergens på RSI14.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.