sisyfos

A Eliott wave theory based analysis of OMX in July 2019

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
I am trying to analyse the OMX index based on the elliot wave theory.
I am inspired by this guy http://roasan-bullbear.blogspot.com/2019... (in swedish)

So for a more detailed view of my analysis one should really look at http://roasan-bullbear.blogspot.com/2019... since my interpretation is heavlily influenced by his analysis.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.