OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 och ett försök att tyda Gannhjulet. Tro inte på mig utan följ How to Trade. Han är expert på detta.
Men Med inställning på 1720 så fick vi vändningen vid 1680. får vi nu nedrekylen tillbaka vid 1519 så har vi 1367 som nästa broms. Ligger bakom 1680. MEN stämmer detta kan det mycket väl sluta vid 1223 inom sinom tid. Det är nästa bakom 1367.
MEN många rekyler innan dess. Drar vi en trendlinje vid tidigare bottnar skulle det kunna stämma utmärkt!?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.