Henrik-PatternTrading

OMXS30, Daglig - rekyl upp eller trendvändning till jul?

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Just nu ser vi en klassisk rekyl i pågående trend (ner) som vid 1500 området hittar både motstånd och en 61.8 retrace.
Jag är inne på att det är en rekyl så länge vi inte ser en stängning över 1544.39.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.