carlkong

OMXS30 en bit kvar men ser ljus i tunnel nu

OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
TA är baserad på volalitet och framktal matematik.
Vi ser att det ska ske två impulser upp innan den når sin botten. Volalitet kommer att då minska och hitta en stabilare riktning temporärt uppåt, se spökdatan
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.