OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMX tycker jag ändå håller sig ganska starkt vid detta område än vad alla andra börser gör. För OMX så håller vi på bilda en kil som kan vid utbrott få en bullrun mot motståndsområdet jag ritat ut. Jämför man detta mot Nasdaq se min (tidigare analys) så kommer vi fortsatt få nedgång på sikt och då är covid botten target i min analys då får vi även en möjlig dubbelbotten för fortsatt uppgång.
Kommentera:
OMX har nu närmat sig övre trendlinje som kommer bevakas, nästa vecka har vi nytt räntebesked, kan vi få en breakout?

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.