NASDAQ:OMXS30   OMX STOCKHOLM 30 INDEX
OMXS30 och mia tankar runt denna