traz34

OMXS30 norrut

traz34 Uppdaterad   
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 ser på daglig graf ut att ha en enorm bull flagga på gång, och man kan t o m tolka senaste staplarna som en entry för lång postion. Det är av stort intresse för många eftersom man ofta har en hel del pensionssparande instoppat i aktiefonder som ju oftast har stark korrelation med OMXS30.
Kommentera:
Stämde ju ganska bra det!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.