Henrik-PatternTrading

OMXS30, Dubbeltopp och Divergence

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 testar en stabil motsåndsnivå. Helt självklart att den blir mindre och mindre kraftfull ju fler test vi får av den, men dubbeltoppen i kombination med divergence som slår upp mot motståndsnivån brukar väldigt ofta vara en bra signal på att åtminstone en rekyl neråt (i detta fall) kommer.

Bra R:R för den som vill gå kort, se till att ha koll på SL och skydda eventuell vinst om den kommer. Momentum har varit uppåt det senaste så det kan vara en begränsad rekyl isf .

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.