OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Detta är bara en fraktal i mängden som jag hittade när jag kollade index. Absolut inget som säger att det kommer stämma men om det gör kommer det bli en av de längsta nedgångarna i historien.

”En stor *uk är en liten tröst i ett fattigt hem.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.