OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Denna "karta" har jag följt ett bra tag nu, och förutom de mycket större studsarna uppåt efter varje mindre rekyl än trott så har de faktiskt spelat ut ganska väl. Jag tror att en studs till kan komma imorgon möjligtvis, men därefter är det god natt för OMX. Möjligt stopp på 2060 sent i juni/början av juli alt. stopp strax under 2000 inne i juli.

Lycka till!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.