Linus3230

OMXS30 - Väntas mer nedgång?

Kort
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Många påstår att kriget har stor inverkan på börsen, historiskt sett så har krig inte någon större direkt påverkan. Denna korrektion i index skulle komma oavsett , vi ser att vi konsoliderade i tre år innan vi fick två paraboliska år 2020 och 2021. Med tanke på att pengar pressen i USA har gått på anabola sedan Januari 2020 där 80% av all supply har printas sedan detta så står vi inför en större inflation än vad som väntas. I takt med högre inflation ,räntehöjningar samt oron som finns i världen tror jag att smart money kommer att fortsätta trycka ned index. Vi ser i grafen att vi har fått hela rörelsen upp till 1,618 fibbonaci innan nuvarande korrektion påbörjades. Jag ser en stor sannolikhet i att vi ska ned till 1600-1800 punkter där vi bland annat har fibbonaci 61,8% i samband med ett nedre trendgolv som jag tycker har agerat fint sedan 2008.
Handel aktiv: Mitt tankesätt om denna karta är fortsatt intakt.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.