OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Kan nog se ett brott av 1580-1570 pga den negativa omgivningen ute i världen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.