OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
OMXS30 DAILY 2021-07-22

Föregående inlägg spekulerade jag i att en rekyl var väldigt nära och att priset skulle söka sig ner mot området 2300-2280. Vilket den har gjort!

Efter botten på 2280 har OMXS30 återhämtat sig rejält. Lite för snabbt tror jag, med 3 gap efter varandra och priset nu uppe kring 2350 är det kortsiktigt överköpt. Jag tror på att en mindre rekyl är på ingång för att stabilisera priset.

Jag tror på att priset kommer söka sig ner mot 2310-2300 innan det tar full fart upp mot 2400.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.