SecretCharts

SecretChart's OMX tanke kommande tiden.

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Tror OMX hittat sekundära trendtaket om hoppas dessutom att ur ett Elliot wave perspektiv att impulsvåg 5 ska upp ungefär som impulsvåg 1 i antal %.. Kommer vändningen?
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.