SecretCharts

SecretChart's OMX tanke kommande tiden.

Lång
OMXSTO:OMXS30   OMX Stockholm 30 Index
Tror OMX hittat sekundära trendtaket om hoppas dessutom att ur ett Elliot wave perspektiv att impulsvåg 5 ska upp ungefär som impulsvåg 1 i antal %.. Kommer vändningen?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.