amg_nik

OMXSPI kanaltak & divergens kan ge återtest av EQ/trendlinjestöd

Kort
OMXSTO:OMXSPI   OMX STOCKHOLM PI
OMXSPI följer en fortsatt fin uppåttrend i en kanal. Priset har tydligt stöd på sin 50 EMA och/eller kanalens botten/stödtrendlinje. Just nu ser vi att indexet testar kanaltaket. Dessutom ser vi en potentiell RSI-divergens, där priset gjort högre höjder medan RSI printar en lägre topp. Kan vara klokt att avvakta på konfirmation. Tror priset kommer ner och testar åtminstone kanalens equilibrium, eller djupare nedåt kanalens botten.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.