Autisticanalasys

OMX bottom pattern

Lång
OMXSTO:OMXSPI   OMX STOCKHOLM PI
stor botten formation i Omx sdfhjzsdkjjpfgk<jg
gggiu ggj
hgtggtg
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.