GodDamnSki

OMX - Är du på väg ner?

Kort
OMXSTO:OMXSPI   OMX STOCKHOLM PI
Sannolikt ja, skulle jag säga. Vi befinner oss just nu i toppen av en kanal som etablerades 2015 och har ca: 20% ner för att nå botten av kanalen.
Jag hoppas att jag har fel och att vi bryter upp men vad jag kan se är att RSI sniffar på överköpta nivåer samtidigt som vi haft en stadig uppgång under en längre tid. Skulle RSI däremot visa på fortsatt styrka och att vi bryter upp ovanför kanalen så kan vi få se en fortsättning på rallyt.

Bedömer det som svårt att hitta köpvärda aktier ur ett tekniskt perspektiv just nu så har ni några tips så mottar jag de med glädje.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.