Linus3230

Opticept - Death cross 30% nedsida

Kort
OMXSTO:OPTI   OPTICEPT TECHNOLOGIES AB
Länge varit negativ till Opticept då vi ser de starka händerna börja sälja. Det finns positioner att fylla på 27-32 kronor som jag anser är ett bra pris att köpa in sig på. Förväntar mig ytterligare 30% nedsida såvida inte något galet fundamentalt kommer in / nuvarande stödzon håller. Idag fick vi även ett death cross och vi är under MA200 vilket aldrig är positivt.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.