Linus3230

Opticept - Death cross 30% nedsida

Kort
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:OPTI   OPTICEPT TECHNOLOGIES AB
Länge varit negativ till Opticept då vi ser de starka händerna börja sälja. Det finns positioner att fylla på 27-32 kronor som jag anser är ett bra pris att köpa in sig på. Förväntar mig ytterligare 30% nedsida såvida inte något galet fundamentalt kommer in / nuvarande stödzon håller. Idag fick vi även ett death cross och vi är under MA200 vilket aldrig är positivt.
Kommentera:
Nästa steg; 20-22 kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.