OMXSTO:ORTI_B   ORTIVUS AB SER. B
Ortivus steg mycket igår och med bra volym. Motstånd uppe vid röda linjen ( hittas på W-graf)
Kommentera: