jan9011

Ortivus

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:ORTI_B   ORTIVUS AB SER. B
Ortivus steg mycket igår och med bra volym. Motstånd uppe vid röda linjen ( hittas på W-graf)
Kommentera:

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.