OMXSTO:ORX   OREXO AB
Minskar i Orexo, jag gillar inte hur snabbt detta gått på slutet och den lägre toppen adderar till min osäkerhet.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.