Luspank

Orexo ökning

Lång
OMXSTO:ORX   OREXO AB
Automatiserad ökning av min position av Orexo gick igenom den 30 juni, ev SL vid stängning under röd area.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.