alex165754

Ovzon nedåtgående trend.

OMXSTO:OVZON   OVZON AB
Nedåtgående trend. Kommer den att hitta stöd på stödlinjen eller falla igenom nedåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.