dalahast

Paxman

Lång
OMXSTO:PAX   PAXMAN AB
Paxman börjar visa lite positivt TA
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.