Investoz

POWERCELL SWEDEN AB

Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:PCELL   POWERCELL SWEDEN AB
För den som är mer riskbenägen och inte har några problem med att fånga fallande knivar så finns det möjligheter till dra nytta av snabba uppstuds med en vinstmöjlighet mellan 13%-28% under en väldigt kort period. Med det sagt så är risken också större att du får se dig överkörd och tajta stop loss är att rekommendera! Risken bör inte överskrida mer än 4%-6%.
För den otålige investeraren som också brukar vara kortsiktig i sina investeringar så är zon 1 resp zon 2 bra områden att gå in. Stop loss inte mer än 0.5X ATR dvs just nu ca 3 kr .

Är man långsiktig i sin investering så bör man invänta kursen till zon 3 alt. zon 4 där efterfrågan kommer att vara större och börjar att stabilisera sig på nytt.
Kommentera: Zon 1 nådde sitt mål på ca 13 % och kursen ser ut att röra sig mot zon 2!
Köp mellan 49-50.25, med en risk på ca 6%, ner till max 46.20!

Zon 2 är precis som zon 1, förenat med stor risk och ett stop loss är att rekommendera!
Brister zon 2 så kommer så kommer efterfrågan inte att öka förrän vid zon 3 där en uppåtreaktion brukar uppstå.

Vid zon 3 hittar vi de långsiktiga investerarna som ser denna zon som en "fyndzon". Dessa typer av investerare brukar vara i form av insiders eller investerare som har en förkärlek till aktien och följer bolaget väldigt nära.

Zon 4 kliver den sista gruppen in och det brukar vara de tålmodiga med tydliga mål och med en begränsad nedsida. Dessa investerare har inga problem med att missa några "tåg" och köper bara bolag som är kraftigt undervärderade. Nackdelen blir att dessa går miste om en del planerade investeringar.
Kommentera: Gap förbi entry point zon 2, trade ogiltig!
Kurs ner mot zon 3, 34-38 kr, först och främst.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.