sebca

Put/Call ratio SPX nivåer

USI:PCSPX   PUT/CALL RATIO - SPX
Put/Call ratio S&P500 . Bull/Bear nivåer.
Extrema avvikelser jämfört med historiskt snitt, oavsett om det är nivåer över eller under så kan det innebära köpsignaler.
Säljsignalen är när det inte orkar nå extrema nivåer.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.