tydligt stöd
RSI fin
Svårt med nedåtgående trend och MA20, MA50 som motstånd
RR 2
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.