alex165754

Peab Direktavkastning 7,07% enligt avanza

OMXSTO:PEAB_B   PEAB AB SER. B
Enligt Avanza så har Peab idag direktavkastning på 7% vilket kan vara väldigt lockande att köpa och ha i sin portfölj långsiktigt. Några saker som talar emot är det tekniska.

-Förra gången Peab aktien nådde priset 121kr så vände marknaden nedåt och aktien gick ned hela 87% på ett år och 4 månader. Det var dock under en marknadskrasch.

17 maj 2021 så nådde alltså Peab aktien igen 121kr och har efter det börjat sin resa nedåt.

Då kommer några frågor.

1. Kommer Peab aktien gå ner till samma nivå ännu en gång ca 87%?

2. Är peab aktien en spåkula som visar vägen för när hela marknaden ska krascha och även när den ska vända.


Den som lever får se.


(Ingen ekonomisk rådgivning)

mvh

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.