OMXSTO:PEAB_B   PEAB AB SER. B
PEAB bryter tidigare ATH, jag väntar in ett åter test innan jag tar position. RSI ligger högt och bör komma ner lite innan fortsatt uppgång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.