inboxmover

Pfizer Inc. Köpsignal och utdelning

OMXSTO:PFE   PFIZER INC
Tidigare köpsignal i Pfizer får man nog säga har blivit bekräftad.
Utdelning gäller även för den svenska noteringen för Pfizer .
Rimlig målkurs tycker jag kan vara 490 kr = 25 % upp .

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.