inboxmover

PiezoMotor Uppsala AB (PIEZO)

Lång
OMXSTO:PIEZO   None
Hej!

PiezoMotor Uppsala AB har idag gett en köpsignal med en liten nedgång under eftermiddagen.
Det är en volatil aktie men som har haft en tydlig linjär nedgång utan någon köpkraft.
Här vid denna kursen uppvisar marknaden ett intresse med hög volym idag.
Detta är inte en stabilt trendande aktie som kanske ingår i en "vanlig" portfölj.
Ville bara belysa intresset för en aktie med hög potential framöver.

De avser att göra en riktad emission.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.