TVC:PLATINUM   CFDs på platinum (US$ / OZ)
En liten våg ner till för en vit 5 a. Sedan BULL
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.